Tett på klassisk musikk i verdensklasse, hver tirsdag i Oslo.

 

Et samlende konsertkonsept

I et nytt og unikt samarbeid mellom fire av de mest sentrale arrangørene av kammerkonserter skal byen få sitt faste tilbud – Klassisk tirsdag.  Med i samarbeidet er Det Norske Kammerorkester, Barokkanerne, Oslo Quartet Series og Dextra Musica. Arenaene vil veksle mellom Aulaen, Sentralen og Logen som de mest sentrale, og innholdet vil være i spennet fra noen av våre beste solister, via kvartettserien og opp til det fullt utbygde kammerorkester. Vi har samlet vår aktivitet under Klassisk tirsdag for å synliggjøre tilbudet, gi en forutsigbar kontinuitet og ikke minst befeste vår posisjon som konsertarrangører og utøvere på et høyt internasjonalt nivå. Ingen andre byer i Europa vi kjenner til har klart å forene disse kreftene slik vi her gjør på tvers av institusjonsgrensene.

 

 

Aktører

Det Norske Kammerorkester
Barokkanerne
Oslo Quartet Series
Dextra Musica